ตัวอย่าง Jamstack + Progressive Web Apps

01 กุมภาพันธ์ 2564

ตัวอย่างผลที่ได้ จากเว็บไซต์ที่ทำด้วย Jamstack + Progressive Web Apps ที่เราได้บันทึกมาจาก iPad นะครับ

จะแสดงให้เห็นถึงความเร็วในการเข้าเว็บ รวมถึงการทำงานของ Progressive Web Apps ที่เหมือนมี Apps สำหรับมือถือไว้ใช้งานได้เลย แม้แต่ตอนออฟไลน์ (air plane mode) ก็สามารถใช้งานเข้าถึงข้อมูลได้ตามปกติครับ


Sirichai Prakitwinitphan
Sirichai Prakitwinitphan

Strategist และ Creative Director ของ Websitecafe

Facebook

© Websitecafe. All rights reserved.