เว็บไซต์คาเฟ่
รับดูแลเว็บไซต์รับดูแลเว็บไซต์

บริการรับดูแลเว็บไซต์ให้กับธุรกิจของคุณ

หากเว็บไซต์มีความสำคัญกับธุรกิจของคุณ การดูแลเว็บด้วยทีมที่ไว้ใจได้จึงมีความสำคัญเช่นกัน

มองหาบริการรับดูแลเว็บไซต์จากบริษัทที่ไว้ใจได้ ที่จะสร้างความมั่นใจในการช่วยแก้ไขปัญหาให้กับคุณ ลองดูผลงานที่ผ่านมาของเราก่อนครับ

รับดูแลเว็บไซต์รับดูแลเว็บไซต์รับดูแลเว็บไซต์เว็บไซต์คาเฟ่ได้ออกแบบและพัฒนาระบบงาน MA กันมาอย่างยาวนาน เพื่อรองรับการทำงานร่วมกับทีมธุรกิจขนาดใหญ่ของลูกค้า ทำให้เราสามารถเช้าช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้รับความไว้วางใจต่ออายุบริการกันมาอย่างยาวนาน

เรามีโซลูขั่นการทำงานโดยใช้เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ ผ่านทาง Slack Asana และ Line Chat เพื่อรองรับกับงานเว็บไซต์โครงการขนาดใหญ่ ที่มีมูลค่าสำหรับธุรกิจของคุณ
คุณจะได้รับอะไรบ้างได้การทำระบบสำรองข้อมูล สำหรับการกู้ข้อมูลเว็บในยามฉุกเฉิน

ได้การเข้าช่วยเหลือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในด้านเทคนิคเบื้องลึกต่าง ๆ

ได้รับการติดตั้งระบบการป้องกันการโดนโจมตีต่าง ๆ ตามมาตรฐานความปลอดภัย

ได้การให้คำแนะนำทางด้านเทคโนโลยีที่เราเชี่ยวชาญ ได้ทีมที่เข้าใจในการทำงานร่วมกับทีม Digital Marketing และทีมอื่น ๆ ของลูกค้า

ได้การทำงานในด้านอื่น ๆ ตามโจทย์ที่ลูกค้าต้องการเกี่ยวกับเว็บไซต์

รับดูแลเว็บไซต์

ตัวอย่างบริการรับดูแลเว็บไซต์
กับลูกค้าในปัจจุบัน

โปรเจคเว็บไซต์โรงพยาบาลเวชธานี
vejthani.com

เทคโนโลยี WordPress, WooCommerce, Custom Theme, API เว็บไซต์ 9 ภาษา

เว็บไซต์ขนาดใหญ่ ที่มีความสำคัญกับธุรกิจของลูกค้ามากในด้าน Digital Marketing จึงจำเป็นต้องมี page speed ที่ดี มีการใช้งานที่รวดเร็ว เข้าถึงง่าย อยู่ตลอดเวลา

งานที่ดูแลมีอะไรบ้าง
ลง content บทความต่าง ๆ และจัดการเนื้อหา content ตามที่ลูกค้าแจ้ง ตั้งค่าต่าง ๆ ด้าน SEO ในแต่ละ content เพื่อให้คะแนน SEO ในภาพรวมมี ranking ที่ดี

จัดการดูแลด้าน server ที่เหมาะสมกับการใช้งานของเว็บไซต์

ดูแลด้านการทำระบบสำรองข้อมูล

ดูแลด้านระบบความปลอดภัยให้ได้เป็นไปตามมาตรฐาน

แก้ไขปัญหา error bugs แก้ไขการโดนโจมตีต่าง ๆ
หากตรวจเจอ

พัฒนา application หรือ add-on เพิ่มเติม ตามโจทย์การใช้งานของลูกค้า

ผลงานอื่น ๆ

รับดูแลเว็บไซต์

เนื่องจากแต่ละโปรเจคจะมีโจทย์ความต้องการที่ไม่เหมือนกัน หากสนใจให้ทีมเว็บไซต์คาเฟ่เข้าช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาและรับดูแลเว็บไซต์ ให้กับธุรกิจของคุณ แจ้งความต้องการของคุณได้ที่

ไลน์ @websitecafe

อีเมล info@websitecafe.info

โทร 091 765 6679

Facebook

© Websitecafe. All rights reserved.